Meddex: medical data exchange

Werkwijze

Implementatie

Meddex heeft zich bewezen als een transparante leverancier die, met een van te voren afgestemd, projectplan een implementatie uitvoert. Middels het Meddex platform ontsluiten wij voor u de door u aangewezen patiëntdata voor door u te beheren externen. Een gemiddelde implementatie is binnen 3 maanden uitgevoerd. Elke implemenatie start met een technische intake. Op basis hiervan ontwerpen wij een planning, een budget en een stappenplan. Samen worden wij het hierover eens. Betrokkenheid van uw systeemleverancier is niet nodig. Wij brengen nauwelijks veranderingen aan in uw huidige ict-omgeving. Middels gedegen eenduidig projectmanagement houden we u op weekbasis op de hoogte van gemaakt voortgang .

​Veiligheid

Het waarborgen van privacy is van essentieel belang bij het uitwisselen van patiëntdata. Daarom garanderen wij het vertrouwen dat u en uw patiënten in ons stellen. Door onze ervaring en expertise beheersen we alle aspecten van wet- en regelgeving over veiligheid en privacy. Waarbij wij tegelijk de gebruiksvriendelijkheid voor de eindgebruiker scherp in het oog houden.

​Projectmanagement

Meddex maakt verwachtingen altijd waar binnen de afgesproken tijd en binnen budget. Aan de hand van uw wensen maken we een stappenplan, met een helder overzicht op taken, rollen en verantwoordelijkheden. Onze projectmanager onderhoudt het contact tussen onze engineers en u. Hierdoor blijft u geïnformeerd en zijn verrassingen uitgesloten. Wij luisteren naar uw feedback en verwerken die in de voortgang.

Garanties​

Ons werk en onze oplossingen voldoen aan NEN 7510 (informatiebeveiliging in de zorg), NEN 7512 (elektronische communicatie in de zorg) en NEN 7513 (logging in de zorg). Maar wij gaan verder dan waar deze normen om vragen. Elke dag weer laten wij zien dat Meddex extra voorzichtig omgaan met het vertrouwen dat u en uw patiënten in ons stellen.

Benieuwd naar onze werkwijze?

Neem contact op

CONTACT

Kantoor Utrecht:
Rijnzathe 7
3454 PV Utrecht


Kantoor Den Haag:
Koninginnegracht 5
2514 AA Den Haag


Bereikbaarheid:
088 99 91 110
info@meddex.nl

NIEUWSBRIEF

© - Meddex