Meddex: medical data exchange

VIPP voor ziekenhuizen

De digitalisering van onze samenleving is in volle gang. Patiënten verwachten tegenwoordig meer inzicht over en grip op hun eigen medische data. Bovendien willen zij relevante informatie delen met zorgverzekeraars en/of apotheken.

Met het Versnellingsprogramma Informatie- uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP) kunt u aan deze verwachting voldoen. Hoe helpt Meddex hierin?

PGO of portaal

Meddex biedt al jaren een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) - basispgo.nl - waar inmiddels tienduizenden patiënten gebruik van maken. Wij vinden dat iedereen gemakkelijk en op één plek online de eigen gezondheidsinformatie moet kunnen verzamelen. Met slechts één veilige login bieden wij de patiënt een helder overzicht van alle medische data en de mogelijkheid deze te delen met derden.

Medische data ontsluiten

Om aan de eisen van VIPP te kunnen voldoen, bent u op zoek naar een oplossing die losstaat van de informatiesystemen waar u nu mee werkt.

Wij bieden toegang tot medische data, ongeacht waar deze zijn opgeslagen. Daarmee zijn medische data in basispgo.nl of via uw eigen portaal actueel, optimaal beveiligd en voldoet u ook nog aan de randvoorwaarden van het VIPP-programma.

Wat is VIPP?

VIPP is het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional, ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en het ministerie van VWS om alle Nederlanders digitale toegang te geven tot hun eigen medische gegevens.

Het programma is erop gericht dat ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen binnen drie jaar klaar zijn met de implementatie van de juiste standaarden. VIPP is de naam voor het traject voor ziekenhuizen, VIPP 2 geldt voor revalidatiecentra en categorale instellingen.

Hulp bij VIPP?

Download de whitepaper

CONTACT

Kantoor Utrecht:
Rijnzathe 7
3454 PV Utrecht


Kantoor Den Haag:
Koninginnegracht 5
2514 AA Den Haag


Bereikbaarheid:
088 99 91 110
info@meddex.nl

NIEUWSBRIEF

© - Meddex