Meddex: medical data exchange

Module A3

Modules A1 tot en met A3 gaan over het verstrekken van informatie aan patiënten. In deze module komt het gebruik van en uitbreidingsmogelijkheden voor een patiëntportaal of PGO aan bod. Module A3 heeft als doelstelling: uw ziekenhuis voldoet tenminste aan 3 van de onderstaande 5 subdoelen. U bent vrij om te kiezen welke 3 normen u wenst te realiseren.

Subdoelen

  • Het patiëntportaal of PGO voegt data uit minstens 1 eHealth-app toe, 5 procent van de gebruikers bekijkt deze data in het patiëntportaal of PGO.
  • 25 procent van de patiënten gebruikt het patiëntportaal of PGO binnen 30 dagen na contact met het ziekenhuis.
  • De Medmij-standaard is geïmplementeerd voor het uploaden van externe data.
  • Het patiëntportaal of PGO bevat een overzicht van zorgprofessionals die het EPD de afgelopen 180 dagen hebben bekeken.
  • Het patiëntportaal of PGO bevat een overzicht van alle medicatie van de patiënt, deze kan een verzoek indienen tot aanpassing of aanvulling.

Hoe Meddex helpt

+ Meddex geeft advies over welke eHealth-toepassingen het beste geïntegreerd kunnen worden.

+ Voor het uploaden conform de Medmij-standaard, realiseert Meddex toegang tot de PGO basispgo.nl op basis van het eIDAS-betrouwbaarheidsniveau ‘Hoog’.

+ Meddex houdt binnen het platform alle loggegevens van alle bevragingen standaard bij. We houden rekening met de privacy-aspecten van de NEN-7513.

+ Meddex ondersteunt de mogelijkheid om berichten (een verzoek tot aanpassing) te versturen binnen basispgo.nl.

+ We geven advies over hoe het gebruik onder de patiënten kan worden verhoogd. 

Hulp bij VIPP?

Download de whitepaper

CONTACT

Kantoor Utrecht:
Rijnzathe 7
3454 PV Utrecht


Kantoor Den Haag:
Koninginnegracht 5
2514 AA Den Haag


Bereikbaarheid:
088 99 91 110
info@meddex.nl

NIEUWSBRIEF

© - Meddex