Meddex: medical data exchange

Module A1

Modules A1 tot en met A3 gaan over het verstrekken van informatie aan patiënten. Module A1 heeft als doelstelling: ziekenhuizen moeten een download van medische gegevens aan de patiënt kunnen bieden.

Gegevens in de download:

  • Elementen van de Basis Gegevensset Zorg (BGZ);
  • Correspondentie zoals specialistenbrieven en ontslagbrieven;
  • Laboratoriumuitslagen;
  • Radiologieverslagen;
  • Gebruikte type implantaat (van pacemaker, heup- of knieprothese, borstimplantaat of bekkenbodemmatje).

Normen module A1

  • De download is minimaal leesbaar op een computer.
  • Leg in een procedure vast hoe de medische data beschikbaar wordt gesteld aan verschillende patiëntgroepen.
  • Werk in de procedure verschillende scenario’s uit om te kunnen voldoen aan minimaal 90% van de aanvragen conform de door het ziekenhuis opgestelde procedure.
  • De download moet beschikbaar zijn binnen 3 werkdagen na aanvraag van de patiënt met inachtneming van de vrijgavetermijn van gegevens (max. 7 werkdagen).

Hoe Meddex helpt

+ Wij bieden patiëntgegevens aan via ons PGO basispgo.nl, daarmee zorgen we ervoor dat de patiënt zijn of haar data kan downloaden.

+ Met een licentie op het Meddex-platform basispgo.nl voldoet u al aan de modules A1 en A2.

Hulp bij VIPP?

Download de whitepaper

CONTACT

Kantoor Utrecht:
Rijnzathe 7
3454 PV Utrecht


Kantoor Den Haag:
Koninginnegracht 5
2514 AA Den Haag


Bereikbaarheid:
088 99 91 110
info@meddex.nl

NIEUWSBRIEF

© - Meddex