Meddex: medical data exchange

Use Case: Ziekenhuis

Algemeen

Dagelijks deelt u als ziekenhuis patiëntdata met huisartsen, medisch specialisten, apothekers, zorginstellingen en tal van andere zorgaanbieders in uw regio. Daarbij houdt u zich zorgvuldig aan de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Wij garanderen veilige en snelle uitwisseling van actuele patiëntdata, zodat u de verwachtingen uw regionale zorgpartners en uw patiënten waarmaakt.

Klik hier voor een praktijkvoorbeeld.

MDO (regionaal)

Steeds vaker vindt het Multi Disciplinair Overleg (MDO) tussen verschillende ziekenhuizen plaats. Hier worden de knopen doorgehakt over vervolg behandeling en eventuele uitwisseling van patiënten. Inzicht in actuele patiëntdata is van groot belang hiervoor. Wij ondersteunen het MDO met een viewer waarmee deelnemers patiëntdata kunnen raadplegen binnen elk ZIS. Deze viewer kent een (regionale) MDO bespreeklijst die gebruikers toegang verleent tot de juiste patiëntdata. Ook tijdens het MDO. De viewers worden direct via internet opvraagbaar of volledig embedded (met single sign on) in uw ZIS aangeboden.

Klik hier voor een praktijkvoorbeeld.

Zorgverlenersportaal

Samenwerking tussen ziekenhuizen krijgt gestalte op ons zorgverlenersportaal. Hier hebben zorgverleners en zorgaanbieders op elk gewenst moment toegang tot elkaars actuele patiëntdata. Er hoeft niet handmatig data overgezet te worden of ingelogd te worden in ander mans systemen. Artsenteams functioneren hierdoor aantoonbaar beter. Nooit meer wachten, dubbel onderzoek of gebrekkige informatie. Het inrichten van uw zorgverlenersportaal realiseren wij binnen een afgesproken termijn. Ons zorgverlenersportaal voldoet aan de regels van WGBO, WBP en WCZ.

Klik hier voor een praktijkvoorbeeld.

PACS

Wij ondersteunen het uitwisselen van Pacs (Picture Archiving and Communication System), zoals radiologiebeelden, video’s en ander medisch-visuele informatie, met uw zorgpartners in de regio. Wij zorgen dat u beelden probleemloos kunt ontvangen en beheren. Vraagstukken rond opslagcapaciteit, veiligheid en privacy krijgen bij ons geen kans. Toch voldoen de beelden die u uitwisselt aan de Dicom-standaard.

Klik hier voor een praktijkvoorbeeld.

Patiëntportaal

Wij helpen om uw patiëntdata beschikbaar te stellen op het patiëntportaal in uw regio. U informeert hiermee uw patiënten. Hierdoor kunnen zij nog beter besluiten nemen over hun eigen gezondheid en beschikken over de beste zorg die uw regio te bieden heeft. Hiervoor ontsluiten wij patiëntdata van u en uw zorgpartners in de regio. Het patiëntportaal wordt naadloos aangepast aan uw patiëntwebsite.

Klik hier voor een praktijkvoorbeeld.

Wilt u ook gebruik maken van onze Ziekenhuisoplossingen?

Neem contact op

CONTACT

Kantoor Utrecht:
Rijnzathe 7
3454 PV Utrecht


Kantoor Den Haag:
Koninginnegracht 5
2514 AA Den Haag


Bereikbaarheid:
088 99 91 110
info@meddex.nl

NIEUWSBRIEF

© - Meddex