Meddex: medical data exchange

Amsterdam op weg naar integrale geboortezorg

‘Je wordt heel blij als je ziet dat het echt kan’

Efficiency

Milou van Gessel is als verloskundige werkzaam bij verloskundigenpraktijk Astrid Limburg in Amsterdam. ‘Wanneer iemand voor het eerst bij ons komt, krijgen we de meeste informatie van de cliënt. We stellen vragen en voeren die informatie in in een dossier. Het wordt lastig als iemand halverwege de zwangerschap verhuist naar een andere stad of naar een gynaecoloog wordt doorverwezen. Dan moet de informatie meeverhuizen. We faxen de informatie of geven het dossier mee met de cliënt, maar de informatie komt ook weer terug. Als een bevalling medisch wordt en in het ziekenhuis plaats vindt, worden de gegevens over de geboorte naar onze praktijk gefaxt. Die moet ik vervolgens weer invoeren in het dossier. Die vastlegging is belangrijk voor een goede zorg, maar ook heel bewerkelijk. Je bent verslagen aan het overtypen. Dat kost tijd die je liever aan het uitoefenen van je vak besteedt.’  

De behoefte om informatie van een aanstaande moeder te delen is niet alleen wenselijk uit oogpunt van efficiency. ‘Stel, iemand krijgt op vakantie een bloeding dan moet een gynaecoloog in een oogopslag kunnen vaststellen of hij die vrouw een bloedtransfusie mag geven. Als bij een vroeggeboorte het kind per ambulance naar een ziekenhuis moet worden vervoerd, komt het voor dat pas op het allerlaatst duidelijk is welk ziekenhuis het wordt. In zo’n situatie moet een zorgverlener snel over de juiste informatie kunnen beschikken.’

Werkend prototype

Op verschillende manieren werken zorgaanbieders aan het verbeteren van de samenwerking. Een van de initiatieven is de projectathon. In deze testsessie werken een groot aantal Amsterdamse zorgaanbieders en bij de zorg betrokken partijen samen. Martin van Middelkoop is namens Meddex bij het project betrokken. ‘Ons werd gevraagd om te onderzoeken of relevante medische data uit alle verschillende systemen via één infrastructuur beschikbaar kan komen. Voor de zorgverlenersportalen die we voor ziekenhuizen en laboratoria ontwikkelen, gebruiken we XDS, een wereldwijde standaard voor de uitwisseling van medische gegevens. Hoe gaaf zou het zijn als je ook de eerste lijn kan aansluiten op XDS?’

Woordenboek

Van Middelkoop: ‘De eerste stap is het ontwikkelen van een standaard berichtgeving die zowel door het ziekenhuis informatiesysteem als de leveranciers van verloskundigen dossiersystemen gebruikt kan worden. Om een demonstratie te kunnen geven, hebben we het PWD (Perinataal Webbased Dossier), zeg maar het woordenboek met standaardbegrippen voor de geboortezorg, als basis genomen. In twee weken hadden we een werkend prototype van een portaal. In het portaal zie je standaardberichtgeving over de aanstaande moeder. Die wordt aangevuld vanuit de verschillende systemen van de zorgverleners. Verloskundige en gynaecoloog delen - na toestemming van de aanstaande moeder - de informatie in de portal maar houden tegelijkertijd het eigenaarschap over de patiëntgegevens. Dat het gekozen concept - XDS als standaard in techniek en PWD als eenheid in taal - zijn vruchten afwerpt, bleek wel uit het feit dat een andere portaalleverancier binnen een uur succesvol kon aansluiten op de infrastructuur en gegevens op het scherm toonde.’ 

Elkaars taal spreken

Voor Van Gessel was de demonstratie van een werkende portal een bijzondere ervaring. ‘Dit is een onderwerp waar ik affiniteit mee heb. Als verloskundige loop je tegen zaken aan die voor verbetering vatbaar zijn. Om die reden ben ik voorzitter van een projectgroep die zich bezighoudt met het integrale geboortedossier. IT speelt daarin een belangrijke rol. In deze testfase wilde ik gewoon zien wat er mogelijk is. Wat voor mij als gebruiker bijvoorbeeld fantastisch zou zijn is als ik de echo die in het ziekenhuis is gemaakt bij mijn cliënt in mijn eigen systeem kan aanklikken. Dat ik die verschillende echo meetwaarden, afkomstig uit verschillende systemen, in één grafiek kon zien, was wel een wow-moment. Het zijn beveiligde systemen die voor het eerst elkaars taal spreken. Natuurlijk moet het gefinetuned worden, maar je wordt heel blij als je ziet dat het echt kan.’


Martin van Middelkoop

CONTACT

Kantoor Utrecht:
Rijnzathe 7
3454 PV Utrecht


Kantoor Den Haag:
Koninginnegracht 5
2514 AA Den Haag


Bereikbaarheid:
088 99 91 110
info@meddex.nl

NIEUWSBRIEF

© - Meddex