Meddex: medical data exchange

A12 Coöperatie

Dingeman Swank, chirurg Groene Hart Ziekenhuis

‘Zorgverlenersportaal onmisbaar bij samenwerking in de zorg’

Vier samenwerkende ziekenhuizen in Den Haag, Leidschendam, Zoetermeer en Gouda vroegen aan Meddex om een Zorgverlenersportaal te bouwen. Deze oplossing droeg bij aan betere zorg, efficiënter werk en uiteindelijk aan minder gecompliceerde procedures , vertelt chirurg Dingeman Swank.

‘Dankzij het Zorgverlenersportaal kan ik mijn patiënten overal volgen. Zijn ze geopereerd in Leidschendam, dan zie ik op mijn werkkamer in Gouda online hoe het met ze gaat. Zelfs thuis in Reeuwijk op mijn pc kan ik hun gegevens inzien.’

Alle gegevens inzichtelijk

‘Deze online uitwisseling van patiëntgegevens is mogelijk dankzij het Zorgverlenersportaal. Artsen in vier ziekenhuizen kunnen dezelfde patiënten samen behandelen. Een specialist van het ene ziekenhuis kan de patiënt opereren, en een specialist van een ander ziekenhuis kijkt in de dienst naar het verloop. Alle gegevens zijn inzichtelijk, en daardoor hoeven we niet meer over straat met papieren dossiers of cd-roms. Geen frustratie meer omdat je bestanden niet geopend krijgt of een dossier of een cd-rom zoek is. Geen tijdverlies omdat je de patiëntgegevens niet snel genoeg tot je beschikking hebt.’

Beter functioneren MDO

‘Wat ook beter functioneert is het MDO, het multidisciplinair overleg. Wekelijks overleggen we via videoconferentie met tientallen artsen in vier ziekenhuizen over onze gezamenlijke patiënten. De gegevens van de patiënten kunnen in elk ziekenhuis worden gepresenteerd en onttrokken worden uit elke bron. Allemaal hebben we de patiëntgegevens beschikbaar. Vroeger was er telkens maar één ziekenhuis die de informatie presenteerde, de rest werd geïnformeerd bij de videoconferentie. Röntgenfoto’s konden we alleen bekijken op het videoscherm. Maar als je zo intensief samenwerkt, dan moet je zelf over alle patiëntgegevens beschikken.’ 

Betere zorg, minder complicaties

‘Onze zoektocht naar een goed Zorgverlenersportaal kwam voort uit onze keuze om verder te specialiseren. Minder chirurgen doen meer gespecialiseerde en complexe operaties, waardoor zij kennis en ervaring opbouwen. Deze complexe ingrepen wilden we op één locatie uitvoeren om de expertise voor de nazorg te vergroten. We wilden hiermee een betere kwaliteit van de zorg bieden, met minder complicaties.’ 

Stappen in zorgproces moeten kloppen

‘Echter, voor een dergelijke concentratie is een ICT-systeem nodig voor onderlinge uitwisseling van de gegevens van deze patiënten. Ieder procent complicaties genereert tien procent van de kosten. Elke stap in een zorgproces moet kloppen om complicaties te kunnen verminderen. Op deze manier draagt ICT bij aan de beperking van het aantal complicaties.’ 

Snel en volledig delen patiëntgegevens

‘Bij complexe behandelingen, zoals verschillende soorten kankeroperaties, bekkenbodemchirurgie, liesbreuken en spoedeisende hulp, zijn meerdere specialisten in verschillende ziekenhuizen betrokken. Zij moeten medische patiëntgegevens snel en volledig kunnen delen. Bijvoorbeeld labuitslagen, röntgenfoto’s, uitslagen van kweken, bevindingen van de patholoog anatoom, de polikliniekbrief en de huisartsenbrief. Wij zochten een Zorgverlenersportaal dat deze uitwisseling van patiëntgegevens mogelijk maakte en hebben het gevonden.’ 

Veel verschillende informatiesystemen

‘Helaas houden ziekenhuizen er veel verschillende informatiesystemen op na waarin de afzonderlijke patiëntgegevens worden opgeslagen. Het zijn er tientallen en vaak sluiten ze niet goed op elkaar aan. Dat werkte belemmerend voor het uitwisselen van patiëntgegevens. We konden dit probleem oplossen door een nieuw ziekenhuisinformatiesysteem in te voeren. Dat zou echter jaren kosten, er zouden bezwaren rijzen over de privacy van patiënten en de wetgeving over mededinging speelde hierbij ook een belemmerende rol.’ 

Technisch hoogstaand

‘En dat probleem hebben we met het Zorgverlenerportaal volledig opgelost. We zijn uitgekomen bij het Zorgverlenersportaal van Meddex. Die bood een technisch hoogstaande oplossing die eenvoudige werkt voor de gebruiker, het Zorgverlenersportaal.’

Ook medische data uitwisselen?

Neem contact op

CONTACT

Kantoor Utrecht:
Rijnzathe 7
3454 PV Utrecht


Kantoor Den Haag:
Koninginnegracht 5
2514 AA Den Haag


Bereikbaarheid:
088 99 91 110
info@meddex.nl

NIEUWSBRIEF

© - Meddex