Meddex: medical data exchange

Referenties

Elke dag weer helpen wij u om uw rol in de zorg waar te maken.Tal van ziekenhuizen, apothekers, praktijken van fysiotherapie en zorginstellingen hebben ervaren hoe onze oplossingen bijdragen aan betere zorg, betere samenwerking, lagere kosten en een hogere patiënttevredenheid. Wij laten u graag een aantal van onze projecten zien.

Geboortezorg Amsterdam

De bijzondere rolverdeling tussen verloskundige en gynaecoloog maakt de Nederlandse geboortezorg uniek. De verloskundige begeleidt de zwangerschap, tenzij complicaties optreden of dreigen. Waar het aan ontbreekt, is een integraal dossier met alle medische data van een aanstaande moeder. Meddex liet tijdens een zogenaamde projectathon in Amsterdam zien dat zo’n dossier wel degelijk technisch mogelijk is.

Het faxapparaat dat in de meeste kantooromgevingen al lang heeft afgedaan, is in de verloskunde nog steeds een onmisbaar gereedschap. Het is geen hang naar nostalgie maar een gevolg van de wijze waarop de zorg georganiseerd is. Juist in de geboortezorg, waar veel verschillende zorgverleners gegevens over de aanstaande moeder en kind vastleggen, is het delen van informatie complex. 

Klik hier voor een uitgebreide casebeschrijving met Milou van Gessel, verloskundige in Amsterdam.

A12 Coöperatie

In de regio Gouda-Leidschendam-Den Haag is het samenwerkingsverband opgezet (A12 Coöperatie) voor de gecentraliseerde behandeling van Oncologische patiënten (OCWest). Deelnemende ziekenhuizen zijn MC Haaglanden (locatie Den haag en locatie Antonius ziekenhuis Leidschendam), Bronovo Ziekenhuis in Den Haag en het Groene hart ziekenhuis in Gouda. Binnen deze samenwerking is besloten om alle oncologisch chirurgische ingrepen in het Antonius ziekenhuis te laten plaatsvinden.

Meddex heeft in 3 maanden over alle locaties heen een Zorgverlenerportaal geïnstalleerd waarmee de betrokken specialisten direct inzage hebben in de patiëntdata uit alle vier de locaties integraal in hun eigen ZIS. Meddex heeft daarvoor de volgende Ziekenhuis informatie systemen ontsloten: Norma, McKesson, Soarian, Chipsoft, en verschillende onderliggende Laboratorium, PACS en apotheek systemen ontsloten.

Binnen het Zorgverlenerportaal heeft de A12 Coöperatie ook beschikking over een MDO module waarmee volledig automatisch de geagendeerde patiënten voor het MDO bij alle relevante artsen zichtbaar wordt met daarbij alle patiëntdata uit alle onderliggende systemen. Hiervoor hoeft een medewerker alleen maar de relevante patiënten in hun eigen ZIS aan te vinken en alles wordt volledig geautomatiseerd uitgewisseld. Op het ogenblik worden wekelijks 40 patiënten in het MDO besproken.

Klik hier voor de uitgewerkte case beschrijving van dr Swank, Groene Hart Ziekenhuis.

HMC
(MC Haaglanden)

Sinds 2009 is MC Haaglanden klant van Meddex met de installatie van het Patiëntportaal van Medischegegevens.nl. Patiënten die aan de inschrijfbalie vragen hun gegevens te mogen inzien worden geïdentificeerd en ingeschreven bij Medischegegevens.nl waarna ze thuis via een beveiligde log in al hun opgeslagen patiëntdata ter inzage hebben. Binnen het portaal van Medischegegevens.nl kan de patiënt er zelf ook info aan toevoegen, alsook hun huisarts inzage geven. 

Inmiddels maken meer dan 25.000 patiënten in de Haagse regio gebruik van het Patiëntportaal van Medischegegevens.nl. Het Bronovo Ziekenhuis maakt ook gebruik van Medischegegevens.nl net als een aantal huisartsen, apotheken en fysiotherapeuten. Hierdoor hebben die patiënten die bij deze aangesloten instellingen cliënt zijn in één omgeving een totaal overzicht van al hun patiëntdata uit al die verschillende instellingen. Dat is een unieke situatie binnen de zorg in Nederland en wordt nergens anders op zo een manier gerealiseerd.

Naast het Patiëntportaal heeft het ziekenhuis ook het Zorgverlenerportaal van Meddex in gebruik. Dit is nodig voor de samenwerking van de A12 coöperatie. MC Haaglanden maakt hiermee maximaal gebruik van de modulaire opbouw van de software van Meddex. Middels de eenmalig geïnstalleerde software van Meddex heeft het ziekenhuis direct de mogelijkheid meerdere toepassingen naast elkaar operationeel te hebben. Dat is niet alleen heel voordelig in kosten maar ook heel efficiënt voor de ICT afdeling.

HMC
(Bronovo ziekenhuis) 

Het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag maakt onderdeel uit van de A12 coöperatie (samen met Groene Hart Ziekenhuis te Gouda en MC Haaglanden Den Haag). Bij het Bronovo Ziekenhuis heeft men sinds 2013 het Patiëntportaal van Medischegegevens.nl geïnstalleerd naast het al aanwezige Zorgverlenerportaal.

Het Patiëntportaal Medischegegevens.nl wordt sinds 2013 afgenomen waarmee het Bronovo ziekenhuis haar dienstverlening aan haar patiënten verder verbreed. Optimaal voor de Haagse regio is nu dat patiënten die en in het MC Haaglanden en in het Bronovo geweest zijn in één omgeving al hun patiëntdata kunnen raadplegen uit de verschillende instellingen.

Met het Zorgverlenerportaal zorgt Bronovo ervoor dat haar medisch personeel direct in één scherm een overzicht krijgt van alle relevante patiëntdata uit de drie aangesloten ziekenhuizen van de A12. Bronovo heeft als basis de Connector van Meddex geïnstalleerd waarop nu een Zorgverlenerportaal en een Patiëntportaal draait. Daarnaast heeft het Bronovo er ook voor gekozen om een noodprocedure portaal op dezelfde connector te installeren. Hiermee nut Bronovo de eenmalige investering maximaal uit.

Maastricht UMC+
(MUMC+)

Het MUMC+ is een academisch ziekenhuis gevestigd in de wijk Randwyck in Maastricht. Het ziekenhuis is gelieerd aan de Universiteit Maastricht.

Het ziekenhuis wil leveranciersonafhankelijke interoperabiliteit hebben (onafhankelijk van verschillende systemen, apparaten en/of andere eenheden die met elkaar communiceren en samenwerken) maar wel op basis van de internationale standaarden en wet- en regelgevingen. Daarom heeft het MUMC+ gekozen voor een aansluiting op het XDS Platform van Meddex. Voortbouwend op alle toegevoegde waarden en functionaliteiten die in het Meddex Platform aanwezig zijn (zoals medische data-ontsluiting, logging en authenticatie) heeft het MUMC+ zelfstandig het mijnmumc.nl portaal kunnen realiseren, waarop patiënten en zorgverleners kunnen inloggen om medische data te kunnen inzien.

Wilt u ook voor ons een referentie zijn?

Neem contact op

CONTACT

Kantoor Utrecht:
Rijnzathe 7
3454 PV Utrecht


Kantoor Den Haag:
Koninginnegracht 5
2514 AA Den Haag


Bereikbaarheid:
088 99 91 110
info@meddex.nl

NIEUWSBRIEF

© - Meddex