Meddex: medical data exchange

Producten

Meddex DocConsumer

De DocConsumer geeft elke gebruiker (arts, specialist, verpleegkundige, etc.) toegang tot de beschikbare medische data, met behoud van de context van de patiënt en onafhankelijk van het bronsysteem waar de data is gegenereerd. Deze DocConsumer integreren wij desgewenst voor u in uw ZIS, HIS, AIS of EPD.

Enkele kernmerken:

 • Zero footprint.
 • Browseronafhankelijk.
 • Inclusief BPPC consumer.
 • Alle medische data beschikbaar, met behoud van context patiënt, onafhankelijk van bronzorginstelling.
 • Non dicom en dicom beelden in gecomprimeerde kwaliteit.
 • Workflow (XDW) ondersteuning.
Als dienst af te nemen in de vorm van een Zorgverlenersportaal voor zorgverleners en als PGD voor de patiënten (Medischegegevens.nl).

Meddex iDocConsumer

De iDocConsumer geeft de gebruiker (typisch een radioloog) toegang tot de beschikbare medische data, met behoud van de context van de patiënt en onafhankelijk van de origine bron. Deze iDocConsumer integreren wij desgewenst voor u in uw ZIS, HIS, AIS of EPD.

Enkele kenmerken:

 • Zero footprint.
 • Browseronafhankelijk.
 • Inclusief BPPC consumer.
 • Alle Non dicom en dicom beelden.
 • Diagnostische kwaliteit.
 • XDW.

Als dienst af te nemen in de vorm van een Zorgverlenersportaal voor zorgverleners en als PGD voor de patiënten (Medischegegevens.nl).

Meddex Registry

De Meddex Registry is een op IHE-XDS gebaseerde index. Deze stelt elke XDS source (bijvoorbeeld uw PACS of XIS) in staat om medische data van patiënten aan te melden. De Meddex Registry dwingt “XUA & BPPC enforcement’ af, waardoor u er zeker van bent dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang krijgen tot medische data.

Enkele kenmerken:

 • Master patiënt index.
 • PDQ.
 • PIX manager.
 • XCA gateway.
 • Http gateway.
 • Dicom gateway.
 • XUA.
 • DSUB notificaties.
 • Ondersteuning STER netwerk.

Als dienst af te nemen door een instelling (Ziekenhuis, VVT, GGZ, ZBC, Laboratorium etc.) om onafhankelijk met elke andere (regio) index data uit te kunnen wisselen.

Meddex Repository

Met een Meddex Repository kunt u medische data vanuit uw bronsystemen aanmelden bij een IHE-XDS gebaseerde index. Deze Meddex Repository kunt u centraal (bij bijvoorbeeld een regio organisatie) of decentraal implementeren. De Meddex Repository kan de daadwerkelijke medische data bevatten, of enkel een verwijzing naar de locatie in het bronsysteem, waar de data real-time opgehaald kan worden bij een bevraging door een IHE-XDS consumer.

Enkele kenmerken:

 • Centraal of decentraal te implementeren.
 • On demand optie.

Als dienst af te nemen door een instelling (Ziekenhuis, VVT, GGZ, ZBC, Laboratorium etc.) om onafhankelijk met elke andere (regio)index data uit te kunnen wisselen.

Meddex Atna server

De Meddex ATNA server stelt u als Index Beheerder in staat om zelfstandig (zonder tussenkomst van Meddex als leverancier) een volledige audit trail na te lopen. Alle transacties binnen het IHE-XDS affinity domain worden op gebruikersniveau gelogd.

Enkele kenmerken:

 • Webbased zero footprint.     
 • Volledige audit trail (wie heeft wat wanneer met welke rechten ingekeken).
 • Zelfstandig (door beheerder) in te zien.
 • Inclusief export functie.

Als dienst af te nemen door een instelling (Ziekenhuis, VVT, GGZ, ZBC, Laboratorium etc.) om onafhankelijk met elke andere (regio)index data uit te kunnen wisselen.

Meddex Authenticatie server

Door gebruik te maken van de Meddex Authenticatie Server kunt u kiezen op welke wijze u uw gebruiker wilt (laten) authenticeren.

Enkele kenmerken:

 • UZI login.
 • Gebruikersnaam/ wachtwoord.
 • Single sign on.
 • SAML token.
 • Active directory.
 • Digid.
 • 2-factor authenticatie.

Als dienst af te nemen door een instelling (Ziekenhuis, VVT, GGZ, ZBC, Laboratorium etc.) om onafhankelijk met elke andere (regio)index data uit te kunnen wisselen.

Meddex DocSource

Met de Meddex Docsource maken wij alle medische data voor u beschikbaar voor uitwisseling. Deze data kan vanuit elke vorm en (niet-) standaard opgehaald worden. Eenmaal (als berichtformaat) beschikbaar in de Meddex DocSource kunnen wij deze data delen binnen het IHE-XDS affinity domain beschikbaar maken. Met deze Meddex DocSource bent u in één keer volledig IHE-XDS compliant.

Enkele kenmerken:

 • DocSource.
 • IDocsource.
 • HL7v2.
 • HL7v3.
 • Webservices (SOAP).
 • URL.
 • SQL.

Als dienst af te nemen door een instelling (Ziekenhuis, VVT, GGZ, ZBC, Laboratorium etc.) om onafhankelijk met elke andere (regio)index data uit te kunnen wisselen.

CONTACT

Kantoor Utrecht:
Rijnzathe 7
3454 PV Utrecht


Kantoor Den Haag:
Koninginnegracht 5
2514 AA Den Haag


Bereikbaarheid:
088 99 91 110
info@meddex.nl

NIEUWSBRIEF

© - Meddex