Meddex: medical data exchange

FAQ basispgo.nl

De meestgestelde vragen over de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van Meddex: basispgo.nl

Wat is een PGO eigenlijk?

PGO staat voor Persoonlijke Gezondheidsomgeving en is eigenlijk een hulpmiddel voor de patiënt om de eigen medische data eenvoudig en veilig om afstand te kunnen inzien. Het PGO verzamelt alle medische data die bij de verschillende zorgaanbieders is opgeslagen en toont deze aan de patiënt. Het PGO is van de patiënt. De patiënt bepaalt wie toegang heeft.

Waarom een 'basis' PGO?

Er is niet zoiets als één landelijk PGO of een gedefinieerde standaard. Om die reden is vanuit de markt in samenwerking met de NPCF het PGO-Kader 2020 opgesteld waarin is vastgesteld welke informatie een basis-PGO minimaal dient te bevatten. BasisPGO.nl bevat deze informatie maar biedt daarnaast ook aanvullende informatie en extra functies voor de patiënt.

Voor wie is basispgo.nl?

Het basis-PGO is in principe voor iedereen. Patiënten die onder behandeling zijn bij verschillende zorgaanbieders profiteren het meest, omdat zij in één oogopslag zicht krijgen op alle relevante medische data opgeslagen in de verschillende systemen bij de zorgaanbieder.

Wat is het verschil tussen PGO en patiëntenportaal?

Een patiëntenportaal is direct gekoppeld aan het EPD van de instelling en beperkt zich over het algemeen dus ook tot die gegevens die in de instelling zelf beschikbaar zijn. Een PGO representeert alle data van de patiënt vanuit alle bronnen die binnen Meddex ontsloten zijn.

Hoe verhoudt het PGO zich tot het landelijke EPD?

Het landelijke EPD richt zich momenteel vooral op uitwisseling van informatie tussen zorgverleners en niet zozeer op informatie tussen patiënt en zorgverlener. Het EPD en een PGO kunnen elkaar versterken. Wanneer EPD en PGO met elkaar worden verbonden, krijgen zowel de patiënt als de zorgverlener het dossier tot haar beschikking.

Hoe verhoudt het PGO zich tot regionale mogelijkheden voor inzage?

Vanuit verschillende regio’s zijn inmiddels initiatieven gestart voor de inzage in dossiers van patiënten. Tot op heden beperkt zich dat tot inzage in systemen van individuele zorgverleners. Een volledige inzage op basis van de criteria zoals vastgesteld in het PGO-kader 2020, is in Nederland op dit moment nog niet beschikbaar.

Wie betaalt er voor een PGO?

Een PGO is voor de patiënt kosteloos. De zorgaanbieder bepaalt een maandelijks abonnement om de PGO-functionaliteit aan de patiënt te kunnen aanbieden.

Hoeveel patiënten en zorgaanbieders doen er nu al mee?

Momenteel maken zo’n 25.000 mensen gebruik van het PGO van Meddex. De verwachting is dat dit aantal door diverse campagnes en ontwikkelingen de komende maanden fors zal toenemen.

CONTACT

Kantoor Utrecht:
Rijnzathe 7
3454 PV Utrecht


Kantoor Den Haag:
Koninginnegracht 5
2514 AA Den Haag


Bereikbaarheid:
088 99 91 110
info@meddex.nl

NIEUWSBRIEF

© - Meddex