Meddex: medical data exchange

Basispgo.nl

Voor zowel u als patiënten is het belangrijk dat de patiënt betrokken is bij zijn of haar behandeling. Met een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) informeert u uw patiënten met alle medische data, waardoor zij betere beslissingen kunnen nemen over hun eigen gezondheid. Onder de merknaam basispgo.nl levert Meddex een VIPP-proof PGO.

Met basispgo.nl kan uw patiënt relevante informatie over zijn of haar gezondheid raadplegen. De relevante informatie haalt basispgo.nl uit het systeem van het ziekenhuis, eventueel aangevuld met andere bronnen zoals huisartspraktijk of laboratorium. De inzage kan per specialisme worden ingeregeld en uiteindelijk uitgroeien tot een ziekenhuisbreed of zelfs regionaal netwerk. Basispgo.nl is ook in te bouwen in de eigen website of portaal van de zorgaanbieder of regio. U vult hiermee de eigen website of portaal, met extra functionaliteit voor de patiënt zonder dat u de patiënt hiermee uit het oog verliest.

Basispgo.nl voordelen

 • Direct online inzage voor de patiënt
 • Betrouwbare en veilige infrastructuur
 • Schaalbaar
 • Sluit aan op regionale ontwikkelingen

Onafhankelijk

Basispgo.nl is onafhankelijk van de applicaties zoals gebruikt bij de zorgaanbieder en is daarmee het ideale middel om integraal informatie aan de patiënt ter inzage te geven.

 • Geen verplichte portaal van de softwareleverancier maar een veilige inzage voor de patiënt
 • Een breder beeld van de patiënt, want uit diverse bronnen van verschillende leveranciers

Complementair

Het platform van Meddex haalt de medische data na toestemming van de patiënt en de zorgaanbieder uit de verschillende systemen en geeft deze door aan:

 • Basispgo.nl
 • Een ander PGO
 • De eigen portaal of website van de zorgaanbieder
 • Een regionale portaal

Veilig

Veilige authenticatie is essentieel bij medische data. Voor het inloggen maakt basispgo.nl gebruik van authenticatie door middel van wachtwoord, gebruikersnaam en SMS-authenticatie.

Daarom werkt basispgo.nl met DigiD van de Rijksoverheid. De regels over de verwerking van persoonsgegevens door DigiD en DigiD Machtigen, zijn opgenomen in het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur en over de werking, beveiliging en betrouwbaarheid, zijn opgenomen in de Regeling voorzieningen GDI.

Wat betekent een PGO voor u als zorgverlener?

Het PGO is momenteel sterk in ontwikkeling. Nu uitwisseling van medische data tussen ziekenhuizen steeds makkelijker is, wordt het ook mogelijk om met patiënten informatie te delen. Basispgo.nl is daarvoor het middel bij uitstek. Basispgo.nl biedt u als zorgverlener uitgelezen voordelen:

 • Het Meddex SaaS platform is onafhankelijk van leverancier en kan het systeem van de instelling rechtstreeks bevragen
 • Vrijwel alle XIS-systemen zijn opvraagbaar
 • Stapsgewijs beginnen met één specialisme of behandelstraat
 • In nauwe samenwerking met afdelingen communicatie/patiëntenvoorlichting
 • Authenticatie van patiënten volgens de laatste stand der techniek
 • De patiënt bepaalt zelf wie waar bij kan
 • Kan in combinatie met bestaande portaal of website

De kracht van Meddex

Het Meddex SaaS platform biedt een basis-PGO voor de meest essentiële patiënten data maar kan natuurlijk niet alle data zomaar representeren. Dat is ook helemaal niet het doel. Meddex biedt de mogelijkheid gebruik te maken van haar basis-PGO maar het Meddex SaaS platform kan de informatie ook doorgeven aan een eigen website of portaal. Dat kan bijvoorbeeld ook een portaal van de regio of bepaalde patiëntengroep zijn. Het belangrijkste is, dat de data, met toestemming van de patiënt, veilig wordt opgehaald uit de systemen: dat doet Meddex.

Laat uw patiënten veilig inloggen

Neem contact op

CONTACT

Kantoor Utrecht:
Rijnzathe 7
3454 PV Utrecht


Kantoor Den Haag:
Koninginnegracht 5
2514 AA Den Haag


Bereikbaarheid:
088 99 91 110
info@meddex.nl

NIEUWSBRIEF

© - Meddex