Meddex: medical data exchange

Actueel

Patiënten van Maastricht UMC+ kunnen online bij eigen medische data

08-11-2016

Nieuw patiëntportaal wordt gekoppeld aan Medischegegevens.nl
Maastricht UMC+ heeft een patiëntportaal in gebruik genomen voor patiënten die hun medische data willen inzien. Het portaal, dat in sinds 1 november 2016 live is, geeft patiënten in eerste instantie de beschikking over onder andere hun medische voorgeschiedenis, patiëntbrieven van specialisten, afspraken over behandelingen, allergieën, risicofactoren en geeft gelegenheid tot het invullen van vragenlijsten. Het nieuwe portaal dat medische data uit het SAP ziekenhuis-EPD en andere bronsystemen ontsluit, wordt gekoppeld aan de landelijk opererende persoonlijke gezondheidsomgeving van Medischegegevens.nl. De koppeling met Medischegegevens.nl geeft patiënten die bij meerdere zorgaanbieders zijn behandeld de gelegenheid om ook hun data van andere aangesloten zorgaanbieders in te zien. Maastricht UMC+ en Meddex, de organisatie achter Medischegegevens.nl zijn hiermee in juli 2016 gestart.

Samenwerking
In deze samenwerking ontwikkelde Maastricht UMC+ het patiëntportaal en maakte Meddex de data uit de verschillende bronsystemen van het ziekenhuis beschikbaar. Daarbij maakt Meddex gebruik van XDS-standaarden en profielen. Dat zijn wereldwijd erkende en beproefde standaarden die regionale en bovenregionale uitwisseling van medische data mogelijk maken.

Martijn Bakkers, Commercieel Directeur Meddex:
“Een van de belangrijkste redenen voor een persoonlijke online omgeving is dat patiënten buiten de hectiek en stress van een behandeling rustig kunnen nalezen wat er allemaal gebeurt. Wij doen dit omdat het onze overtuiging is dat goede beschikbaarheid van medische data bijdraagt aan een betere kwaliteit van de zorg. Daarnaast moet het anno 2016 gewoon mogelijk zijn dat iedereen gemakkelijk en op één plek online zijn eigen gezondheidsinformatie kan verzamelen.”

Vijfde ziekenhuis 
Maastricht UMC+ is het vijfde ziekenhuis dat gebruik gaat maken van Medischegegevens.nl, waar inmiddels ruim 25.000 patiënten op zijn aangesloten. Naast Medischegegevens.nl ontwikkelt Meddex softwarematige oplossingen en dienstverlening voor het ontsluiten van medische data en maakt deze beschikbaar voor iedere patiënt en zorgverlener. Drieëntwintig ziekenhuislocaties, vier GGD-organisaties en twee regionale samenwerkingsverbanden maken gebruik van de dienstverlening van Meddex. Meddex ontsluit daarmee medische data van ongeveer 1,7 miljoen personen uit alle grote ziekenhuis-EPD’s en diverse andere bronsystemen.

 

CONTACT

Kantoor Utrecht:
Rijnzathe 7
3454 PV Utrecht


Kantoor Den Haag:
Koninginnegracht 5
2514 AA Den Haag


Bereikbaarheid:
088 99 91 110
info@meddex.nl

NIEUWSBRIEF

© - Meddex