Meddex: medical data exchange

NL

04-09 - door Martijn Bakkers

Een goed begin is het halve werk

ICT kan best zonder zoete beloftes

Klanten hebben een groot vertrouwen in hun leverancier. Misschien wel te groot. Ze denken dat een leverancier aan een half woord genoeg heeft om hun probleem op te lossen.

De start is de valkuil bij ieder ICT-project. Toen de commissie Elias vorig jaar zijn bevindingen rapporteerde over ICT projecten waar de rijksoverheid de regie was verloren -  waaronder het EPD - zaten daar een paar opvallende observaties bij. Fundamentele vragen over de visie en strategie waren vooraf onvoldoende beantwoord. Op vragen als ‘wat willen we bereiken op de lange termijn?’, ‘waarom hebben we een EPD nodig?’, ‘welke gegevens moeten worden opgenomen?’ en ‘hoe moet het allemaal werken?’ kwamen geen eenduidige antwoorden. ‘Iedereen had een ander beeld en andere verwachtingen van het EPD en dat is gedurende het hele project zo gebleven’, aldus de commissie Elias.

Roze

De eerste verkennende gesprekken tussen klant en ICT-leverancier hebben alle kenmerken van een hofmakerij. De klant zoekt een geschikte partij om een probleem op te lossen. En die verwachting sluit naadloos aan bij de scoringsbehoefte van de leverancier. Er is nog niets wat de sfeer kan bederven. De klantvraag is bij aanvang nog heel abstract geformuleerd. Dat geeft de leverancier alle ruimte om de klant naar zijn product te leiden. Hij belooft de wereld en die wereld is roze.

Laat ik een voorbeeld uit de praktijk noemen. Als je een radioloog informeert over een softwareoplossing waarmee medische data kan worden uitgewisseld, wil hij die data in zijn eigen PACS viewer zien. Maar voor die aansluiting is de expertise van de PACS viewerleverancier nodig. Als de radioloog daar in het voortraject niet op is gewezen, is dat een ontnuchterende ervaring. De oplossing blijkt een halffabrikaat. Het vertrouwen in de leverancier is geschonden.

Remedie

Hoe kun je dat voorkomen? In ieder geval door voor een andere mindset te kiezen. Je moet je als leverancier kwetsbaar op durven stellen. Niet alles is mogelijk. Dit kan ons product wel en dat niet. Man en paard noemen is heel verfrissend, maar het vraagt moed. De grootste angst van een leverancier is dat hij daarmee het feest verstoort. Wat nu als zijn concurrent wel gouden bergen belooft?

Er is eigenlijk maar een remedie tegen deze hijgerige scoringsdrang: investeer in een voortraject met de klant. Neem de tijd om met alle partijen te praten die een rol spelen in de keten. Met de ICT-afdeling, het zorgmanagement, de security officer, de eindgebruiker, maar ook de leveranciers van de andere systemen die ze gebruiken. Laat de specialist zijn vraag als gebruiker formuleren. Kan de zorgmanager die vraag faciliteren? Heeft de ICT-manager voldoende servers? Het doel is om alle onzekerheden in kaart te brengen, technisch, functioneel, maar ook op het niveau van informatiebeveiliging. Hoeveel historische data over een patiënt wil je bijvoorbeeld uitwisselen?

Iedereen wint bij zo’n voortraject. Je stelt vragen waar de klant vaak zelf nog niet over nagedacht heeft. En de tijd die je investeert in een voortraject, verdient zich terug in de implementatie. Hoe we dat zo zeker weten? Bij Meddex werken we zo voor iedere klant. Doordat het voortraject staat als een huis, kunnen we een implementatie in drie maanden uitvoeren. De planning ligt vast, de oplossing is gegarandeerd. Zodat we elkaar ook na de implementatie in de ogen kunnen blijven kijken.

TERUG NAAR OVERZICHT
Deel dit artikel

CONTACT

Kantoor Utrecht:
Rijnzathe 7
3454 PV Utrecht


Kantoor Den Haag:
Koninginnegracht 5
2514 AA Den Haag


Bereikbaarheid:
088 99 91 110
info@meddex.nl

NIEUWSBRIEF

© - Meddex