Meddex: medical data exchange

NL

21-04 - door Martijn Bakkers

Vijf glazen deuren die vaak over het hoofd worden gezien

1 Geen gebruikersgemak

Voor het uitwisselen van medische gegevens is het een voorwaarde dat systemen met elkaar kunnen communiceren. Daar wordt door leveranciers dan ook veel aandacht aan besteed. Prachtig, maar bij die kwaliteitsslag blijft één aspect buiten beschouwing: de eindgebruiker. Daardoor kan het gebeuren dat ondanks het finetunen een radioloog moet gissen naar de volgorde van de foto’s. Voor een mammografie is het bijvoorbeeld belangrijk dat hij de foto’s in een zogenaamd ‘hanging protocol’ ziet. Dat wil zeggen: de foto vóór en na de operatie na elkaar. Zonder die volgorde is er geen gebruikersgemak.

2 Kopschuw

Iedereen die ooit de overstap naar online bankieren heeft gemaakt, herinnert zich het ongemakkelijke gevoel als je voor het eerst alle betaalgegevens invoert in een scherm. Is dit vooruitgang? De specialist die voor het eerst medische data verstuurt, gaat door dezelfde leercurve. Hij gaf voorheen zijn assistent opdracht om de radiobeelden te versturen. Die zette ze op een cd waarna het per post verstuurd werd. Nu moet hij achter een beeldscherm zelf vragen beantwoorden. Is de patiënt akkoord? Voor welke periode? Welke beelden worden uitgewisseld? Het leidt in de regel niet tot enthousiaste gebruikerservaringen.

3 Versnipperde informatie

Veel oplossingen bedienen een selecte groep gebruikers. Door dit cafetariamodel waarin iedere groep specialisten zijn eigen applicatie gebruikt ontstaat een wildgroei aan systemen. Er is geen eindregie en daardoor ontbreekt een integraal overzicht van patiëntinformatie. Een oncoloog wil de mammografie zien, maar ook de pathologie, het multidisciplinaire overleg en de labuitslagen. Daarvoor moet hij zich toegang verschaffen tot meerdere systemen. Het vergt veel omslachtige handelingen die een arts nauwelijks als een vooruitgang ervaart. In de praktijk laat hij daarom maar liever alles uitprinten.

4 Tunnelvisie

Aanbieders van oplossingen denken vaak vanuit de eigen silo. Dat wreekt zich als de behoefte aan regionale uitwisseling groeit. Vaak worden verbindingen tussen ziekenhuizen opgezet als een mash-netwerk. Een prima oplossing als vier ziekenhuizen informatie uitwisselen. Ze zijn alle vier rechtstreeks met elkaar verbonden. Maar zodra zich een nieuw ziekenhuis meldt moeten ze alle vier een extra verbinding aanleggen. Een (tijds-)investering waarvoor het draagvlak ontbreekt als niet ieder ziekenhuis evenveel baat heeft bij die uitbreiding. Een sternetwerk is dan een betere oplossing. Daarvoor hoeft alleen de nieuwkomer een extra verbinding aan te leggen naar het centrale punt. Daar heb je wel andere kennis voor nodig.

5 Onvoldoende communicatie

Als je aan twee kanten begint te graven aan een tunnel kun je maar beter korte lijnen hebben. Liggen we nog op koers? Als je dat niet doet en rigide vasthoudt aan een vaste agenda is iedere samenwerking gedoemd te mislukken. Je moet constant overleggen. Softwarebouwers kunnen miljoenen uitgeven aan r&d maar als twee partijen elkaars mail niet lezen, stopt het.

Gelukkig hoeft het zo niet te gaan. Als je maar vooraf de juiste vragen stelt. Zoals: zijn onze artsen geholpen met deze oplossing?  Krijgen ze bijvoorbeeld snel en eenvoudig inzage in juiste en actuele informatie? Hoe is de uitwisseling beveiligd en is de privacy gewaarborgd? Is er een leverancier die de overal-regie over een regionale XDS uitwisseling neemt? Past de oplossing bij onze ict-infrastructuur? Heeft de oplossing zich al eerder daadwerkelijk bewezen? Met welke zorgpartijen willen we in de toekomst gegevens gaan delen? Meddex helpt graag met het formuleren van die vragen. Zodat we die glazen deuren wijd open kunnen zetten.

TERUG NAAR OVERZICHT
Deel dit artikel

CONTACT

Kantoor Utrecht:
Rijnzathe 7
3454 PV Utrecht


Kantoor Den Haag:
Koninginnegracht 5
2514 AA Den Haag


Bereikbaarheid:
088 99 91 110
info@meddex.nl

NIEUWSBRIEF

© - Meddex