Meddex: medical data exchange

NL

27-03 - door Robbert Ledeboer

Een droom die uitkomt

Zeven jaar geleden sprak chirurg Alexander de Vries opgetogen over de eerste ervaringen met een platform dat patiënten toegang gaf tot hun medische informatie. Het lijkt erop dat in 2020 die eerste verkenning massaal navolging gaat vinden.

‘Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren’, dichtte Elsschot en dat geldt zeker voor de elektronische ontsluiting van patiëntengegevens. In 2010 vertelt Alexander de Vries in een interview over de voordelen die hij en zijn collega’s ervaren van Medischegegegevens.nl, het platform dat hij heeft ontwikkeld. ‘Laatst hadden we het geval van een patiënt die zich na nieuwe medicatie niet goed voelde en zelf in zijn online medische gegevens zag dat hij de verkeerde medicijnen had gekregen. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis of een huisarts maar kon de fout gelijk herstellen. Dat is letterlijk winst.’ Dat inzicht heeft zich binnen de zorg sindsdien verspreid maar de uitvoering komt in de meeste gevallen niet voorbij het stadium van pilots, verkenningen en plannen. Het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) gaat daar verandering in brengen.

Incentive
Waardoor maakt VIPP het verschil? Er is dit keer een krachtige incentive. De minister van Volksgezondheid heeft 105 miljoen euro uitgetrokken voor het VIPP-programma. Uitgangspunt van VIPP is om alle Nederlanders in 2020 digitaal toegang tot hun eigen medische gegevens te geven. Zorginstellingen moeten dan gestandaardiseerd medische gegevens kunnen uploaden via een patiëntenportaal. Het gaat niet alleen om het verstrekken van informatie zoals specialistenbrieven, labuitslagen en radiologieverslagen. Ook recepten moeten digitaal aangeboden worden zodat ook de openbare apotheek er over kan beschikken en de patiënt een actueel gestandaardiseerd medicatieoverzicht heeft. Het realiseren van die twee doelen – informatie en medicatie – is onderverdeeld in modules. Iedere succesvolle afgeronde module levert een subsidie op die varieert van honderd- tot vierhonderdduizend euro.

Op dit moment is de toegang die patiënten tot hun medisch dossier hebben nog steeds beperkt. Uit een Nictiz onderzoek van augustus 2016 blijkt dat maar een kwart van de ziekenhuizen een patiëntenportaal heeft. De functionaliteit loopt sterk uiteen. Van de 22 patiëntportalen is het bij 17 mogelijk een online afspraak te maken, bij 14 om medische gegevens in te zien, in 6 om als patiënt het zorg/behandelplan in te zien en in 3 om als patiënt zelfmetingen toe te voegen.

Ook waar ziekenhuizen over een eigen EPD beschikken, moeten nog steeds muren geslecht worden. Het vastleggen van informatie in elektronische dossiers maakt deze informatie nog niet per definitie goed uitwisselbaar tussen verschillende systemen. Belangrijk voor de uitwisselbaarheid is dat bij de vastgelegde informatie gebruik wordt gemaakt van gemeenschappelijke standaarden. Het converteren van gegevens uit allerlei bronsystemen naar gestandaardiseerde velden in elektronische patiëntendossiers is een ‘work in progress’. Klinische gegevens worden op dit moment nog niet door alle EPD’s op dezelfde wijze gedocumenteerd. In een advies ter verbetering van informatie-uitwisseling in de zorg uit 2015 stelt hetzelfde Nictiz dat het gebrek aan koppelingen tussen nieuwe technologieën en ICT-applicaties een probleem is. 

Stroomversnelling
Hier moet VIPP verandering in brengen. VIPP is een implementatieprogramma. Dit houdt in dat VIPP aansluit op bestaande landelijke standaarden en zorgt voor de implementatie daarvan. Het gaat om standaarden als de Basis Gegevensset Zorg die binnen het programma Registratie aan de Bron is ontwikkeld, het Medicatieproces van onder andere Nictiz en standaarden voor uitwisseling met een Persoonlijke Gezondheidsomgeving die vanuit het Medmij-programma van de Patiëntenfederatie Nederland ontwikkeld worden. Wat de afgelopen jaren niet lukte, alle partijen op een lijn krijgen over een eenheid van terminologie en standaarden, lijkt met VIPP in een stroomversnelling te komen. Als Meddex zijn we blij met VIPP. Eindelijk wordt er werk gemaakt van het gedachtegoed van Alexander de Vries, de founding father van Medischegegevens.nl.

TERUG NAAR OVERZICHT
Deel dit artikel

CONTACT

Kantoor Utrecht:
Rijnzathe 7
3454 PV Utrecht


Kantoor Den Haag:
Koninginnegracht 5
2514 AA Den Haag


Bereikbaarheid:
088 99 91 110
info@meddex.nl

NIEUWSBRIEF

© - Meddex