Meddex: medical data exchange

NL

16-06 - door Robbert Ledeboer

Potentieel van patiëntportaal onvoldoende benut

Steeds meer ziekenhuizen hebben een patiëntportaal. In de praktijk wordt er weinig mee gedaan. Eerst het goede nieuws. Het aantal ziekenhuizen dat over een patiëntportaal beschikt groeit. In februari 2016 beschikte 22,6 procent van alle ziekenhuizen over een patiëntportaal. In 2015 was dit nog maar 7,8 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van M&I Partners.

Het bureau onderzocht ook de aanwezigheid van functionaliteiten en dat levert een minder rijke oogst op. Maar 17 procent van de patiëntportalen heeft de mogelijkheid tot het inplannen van afspraken, 23 procent biedt inzage van het medisch dossier en de uitslagen, twee procent laat de patiënt zelf medicatie registreren en herhaalrecepten aanvragen, 14 procent kan formulieren invullen en 13 procent biedt de mogelijkheid van een ‘webspreekuur’, dat is consultatie via beeld of email. Hoewel steeds meer ziekenhuizen het goede voorbeeld van early adaptors volgen, komen er dus amper functionaliteiten bij. Patiënten hebben hierdoor geen toegang tot al hun medische gegevens. En ze kunnen ook niet bij iedere specialist online een afspraak maken.


Ambitie
Er is een ambitie van minister Schippers die het momentum rond patiëntportalen kan vergroten. In een brief aan de Kamer formuleerde ze een aantal doelen die in 2019 gerealiseerd moeten zijn. Tenminste tachtig procent van de chronisch zieken en veertig procent van de overige Nederlanders heeft over drie jaar - als het aan Schippers ligt - directe toegang tot medische gegevens.  Vijfenzeventig procent van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen kan dan zelfstandig metingen uitvoeren in combinatie met monitoring op afstand. En iedereen die thuis zorg en ondersteuning ontvangt kan in 2019 desgewenst via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener communiceren.

Op dit moment is daar nog geen sprake van. Weinig patiënten zijn op de hoogte van de mogelijkheden, blijkt uit de eHealth rapportage van Nictiz die mei 2016 verscheen. Slechts twee tot zes procent van de chronisch zieken maakt gebruik van de mogelijkheid om medische gegevens via internet in te zien. Uit het rapport blijkt overigens ook dat een meerderheid van de relatief kleine groep die elektronisch inzage heeft gehad, daar positief over is. Deze mensen geven aan dat ze hierdoor meer inzicht in en controle over de eigen situatie ervaren, het gemakkelijk vinden en zich hierdoor meer betrokken voelen bij de behandeling.

Krachten
Welke krachten verhinderen dat het patiëntportaal maar zo weinig van zijn potentieel laat zien? Om te beginnen is het een containerbegrip. Iedereen verstaat wat anders onder een patiëntportaal waardoor het aantal functionaliteiten per ziekenhuis verschilt. Sommige ziekenhuizen hebben informatie op een website waarbij je als patiënt kunt inloggen op een afgeschermd deel. Daar kan je afspraken maken, gegevens inzien. Die beveiliging werpt ook een drempel op. In het ene ziekenhuis heb je als patiënt alleen toegang met een DigiD authenticatie. Dat is een sleutel die niet veel mensen paraat hebben. Andere ziekenhuizen hebben weer een eigen veiligheidsprotocol.

Onbekend maakt onbemind. Door de lage gebruikscijfers lijkt het of patiënten geen behoefte aan een patiëntportaal hebben en dat trekt het kleed onder veel visionaire plannen vandaan. In de afweging die een ziekenhuis maakt tussen bijvoorbeeld de migratie van haar radiologiesystemen of een nieuw patiëntportaal delft die laatste vaak het onderspit. Het uitbreiden van functionaliteiten in een portaal is niet louter een software exercitie. Het vergt wat van de organisatie. Een afspraakmodule die wordt toegevoegd aan een website, moet worden ingebed in de organisatie. Die afstemming kost tijd en geld terwijl een gemiddeld ziekenhuis een IT-agenda heeft die al vol projecten zit. Voor een ziekenhuis is het ontbreken van een goede patiëntportaal geen acuut probleem. Die afweging zorgt ervoor dat we nog ver verwijderd zijn van kosten effectievere zorg, waar innovatie leidt tot een grotere efficiency.

 

TERUG NAAR OVERZICHT
Deel dit artikel

CONTACT

Kantoor Utrecht:
Rijnzathe 7
3454 PV Utrecht


Kantoor Den Haag:
Koninginnegracht 5
2514 AA Den Haag


Bereikbaarheid:
088 99 91 110
info@meddex.nl

NIEUWSBRIEF

© - Meddex