Meddex: medical data exchange

NL

12-04 - door Martijn Bakkers

Wearables verstevigen patiëntrelatie bij chronische ziekte

Virtuele adviseur
Het vergt weinig verbeelding om je voor te stellen hoe je de zorg kan verbeteren als de wearables data uploaden naar het ziekenhuis. Afwijkingen in het normale patroon van de patiënt worden sneller opgemerkt. Het ziekteverloop, herstel of effect van medicijnen kan op afstand beter in de gaten worden gehouden. De eerste stappen worden al gezet. Ook door ons. De dienstverleningen die Meddex ontwikkelt, stellen niet alleen zorgprofessionals in staat medische data te delen maar bieden ook patiënten de mogelijkheid ad hoc informatie te delen. En we hebben een app ontwikkeld die je ook kan koppelen aan de Apple HealthKit. IBM experimenteert met Watson, een computer die op basis van ongestructureerde patiëntinformatie - symptomen, laboratoriumresultaten, behandelgeschiedenis -  diagnoses kan stellen. Toch is de angst dat de dokter wordt vervangen door technologie ongegrond. Watson zal eerder een virtuele adviseur voor artsen worden. En wearables zullen vooral de alertheid van de arts vergroten.

Brug
Wearables zouden weleens de ultieme brug kunnen vormen tussen zorgsector en burgers. De relatie tussen artsen en patiënten verandert. In steeds meer gevallen behandelt een arts een patiënt met een chronische ziekte. Op dit moment telt Nederland zo’n 5 miljoen chronisch zieken. Dat aantal zal de komende jaren door de vergrijzing en de toenemende technologische ontwikkeling alleen maar stijgen. Vroege opsporing van een ziekte en een betere behandeling zorgt ervoor dat mensen langer met hun ziekte leven. Voor de arts betekent het dat hij niet zozeer patiënten geneest maar juist een ziekte behandelt. Om die reden is het belangrijk dat de arts de patiënt een aantal keren per jaar ziet. Die zorg kan veel efficiënter worden uitgevoerd als de arts via wearables op de hoogte wordt gehouden van cruciale patiëntinformatie. De patiënt met een chronische ziekte hoeft minder vaak naar het ziekenhuis. Hij hoeft geen vrij meer te nemen van zijn werk. Alleen als er echt wat is veranderd in zijn conditie maakt hij een afspraak. Het zal de kwaliteit van het werk ten goede komen.

Rest de vraag wat er gebeurt als het epd straks wordt gevuld door de patiënt in plaats van de arts. Nu is de arts nog degene die het dossier vult met informatie. Straks dienen de eerste patiënten zich aan die, behangen met wearables, het epd voeden met informatie. Wie is dan de regisseur? Het meest logische is dat de arts die rol blijft vervullen. Niemand wil een alert op zijn smartwatch krijgen als de bloedwaardes plotseling stijgen. Het beoordelen van die informatie, daar heb je de arts voor.      

TERUG NAAR OVERZICHT
Deel dit artikel

CONTACT

Kantoor Utrecht:
Rijnzathe 7
3454 PV Utrecht


Kantoor Den Haag:
Koninginnegracht 5
2514 AA Den Haag


Bereikbaarheid:
088 99 91 110
info@meddex.nl

NIEUWSBRIEF

© - Meddex