Meddex: medical data exchange

NL

16-03 - door Martijn Bakkers

De overheid zet een rem op innovatie

Begrijp mij niet verkeerd. De overheid heeft een rol als voortrekker. Idensys is daar een voorbeeld van. De Nederlandse overheid werkt samen met het bedrijfsleven aan een nieuwe standaard voor toegang tot digitale dienstverlening en uitwisseling van persoonlijke informatie met de overheid en het bedrijfsleven. Die publiek private samenwerking zorgt er voor dat nieuwe authenticatiemiddelen worden ontwikkeld en in pilots getest. Dat is hard nodig. Over de levensvatbaarheid van DigiD zijn de meningen verdeeld. Zolang er geen goed alternatief is, komen online diensten niet van de grond. Met deze samenwerking ontstaan er businessmodellen op basis waarvan bedrijven investeren in online identificatie. Voor de zorg is het een goede zaak dat de overheid de eerste stap zet. Applaus is op zijn plaats.

Pervers
Maar niet altijd werkt dat aanjagen even positief. Wanneer de overheid ieder initiatief beloont met een subsidie ontstaat er iets wat je een perverse prikkel zou kunnen noemen. Dat is het geval bij veel IPC-projecten. Deze Innovatie Prestatie Contracten (IPC) bestaan uit een subsidie voor samenwerkende MKB-bedrijven die in dezelfde regio, keten of branche een innovatietraject uitvoeren. In de praktijk wordt een project opgetuigd dat instort zodra de subsidiestroom opdroogt. Op dit moment maken veel PGD (Persoonlijk Gezondheids Dossier)-initiatieven gebruik van subsidies. Daarmee worden ze in feite al publiek gefinancierd. Alleen leidt deze vorm van steun niet tot opschaling, maar eerder tot versnippering en werkt daarmee zelfs averechts.

Vacuüm
Wat is de praktijk? Een medisch specialist met een respectabele staat van dienst ziet mogelijkheden om de kwaliteit van zorg te vergroten of efficiency voordeel in de zorg te bereiken. Vanuit die ervaring gaat de specialist voortvarend aan de slag. Uit een combinatie van idealisme, durf en overtuigingskracht - specialisten zijn slimme, ondernemende mensen - ontstaat een plan: een patiënten app of een platform. Hij vraagt subsidie aan en neemt een IT-bedrijfje in de arm. Die dadendrang heeft twee nadelen. Het ziekenhuis bouwt een product dat naadloos aansluit op haar eigen lokale wensen. Het heeft zijn eigen wiel uitgevonden, misschien wel de Rolls-Royce onder de patiëntenplatformen, dat aansluit bij die ene lokale (IT-) implementatie. Prachtig, maar je creëert daarmee tegelijkertijd je eigen vacuüm. Je bent afgesneden van de buitenwereld.

Het andere nadeel is de kapitaalvernietiging. Alle investeringen en energie om iets te ontwikkelen wat ergens anders al bedacht is, zouden beter gebruikt kunnen worden om de verbinding te zoeken. Er zou een stimuleringsssubsidie moeten komen voor ziekenhuizen om zich aan te sluiten bij andere zorgaanbieders, zoals er ook een aanmoediging was voor artsen en apothekers om zich aan te sluiten op het LSP. Op die manier creëer je een beweging. Pas als je een miljoen patiënten op een platform hebt aangesloten, doorbreek je het vacuüm. Het is goed dat ziekenhuizen innoveren maar ze moeten kijken naar wat er al is. Een Rolls-Royce oplossing heeft geen toekomst.

 


 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
Deel dit artikel

CONTACT

Kantoor Utrecht:
Rijnzathe 7
3454 PV Utrecht


Kantoor Den Haag:
Koninginnegracht 5
2514 AA Den Haag


Bereikbaarheid:
088 99 91 110
info@meddex.nl

NIEUWSBRIEF

© - Meddex