Meddex: medical data exchange

NL

21-01 - door Robbert Ledeboer

Geduld is een schone zaak

Met IHE-XDS kan patiëntinformatie gedeeld worden tussen zorginstellingen. Het enthousiasme voor deze wereldwijde standaard doet denken aan de begindagen van internet. Maar wanneer gaat het dan echt doorbreken?

De Europese Commissie heeft aan het einde van 2015 besloten dat bij overheidsopdrachten IHE voortaan als referentie moet worden gebruikt. Het is een besluit dat illustreert hoe belangrijk IHE is voor patiëntgerichte en waardevolle zorg. De voordelen zijn dan ook groot. IHE-XDS zorgt er bijvoorbeeld voor dat zorginstellingen documenten kunnen delen. Niet in de vorm van een enorme database maar door middel van een centrale index. Net als een bibliotheek een index heeft met verwijzingen naar de plank waar een boek staat, zo heeft IHE-XDS een index met metadata die verwijst naar de patiëntgegevens.

Kelder

De manier waarop IHE zich ontwikkelt, vertoont overeenkomsten met de opmars van internet. Het is in beide gevallen het resultaat van de inspanningen van de vele gebruikers. De jaarlijkse Connectathons spelen daarin een belangrijke rol. Het is een evenement waar softwareleveranciers testen of hun software volgens de afgesproken criteria samenwerkt met software van andere leveranciers. In 1998 werd Integrating the Healthcare Enterprise opgericht. Al een jaar later vond de eerste Connectathon plaats in Chicago. Deelnemers kwamen in de kelder van een ziekenhuis bij elkaar om in een provisorische setting protocollen uit te wisselen. IHE is sinds die start in omvang gegroeid, maar ademt nog steeds dezelfde sfeer uit. Ook in 2010 meldt een Nederlandse radioloog enthousiast dat een nieuwe wereld zich opent. ‘Je hoort ervan en vraagt je af 'wat kan ik ermee?' Het is te vergelijken met de begintijd van internet. Nu kunnen we niet meer zonder. Dat is ook wat er met IHE gaat gebeuren.’

Toch is het nog te vroeg om de vlag uit te steken. De explosieve groei van het internet, smartphones en social media zijn allemaal het gevolg van de Wet van Moore. Deze wet dateert uit 1965 en is gebaseerd op de aanname dat de rekenkracht van een computer iedere twee jaar verdubbelt. De afgelopen vijftig jaar heeft die wet nog niets aan relevantie verloren. Helaas speelt de gezondheidszorg in deze ontwikkeling een rol in de achterhoede. Een aantal oorzaken spelen een rol. Er wordt nog steeds veel informatie in de zorg op fysieke wijze uitgewisseld. Simpelweg omdat niet iedere zorgverlener even ver is in de IT. Een andere vijand is de proprietary oplossing. Ziekenhuizen hebben een eindeloze variëteit in hoe ze hun IT inrichten. Dat verdraagt zich slecht met het vermogen om verschillende platformen en applicaties te laten samenwerken en op een effectieve manier data uit te wisselen.

Successen

Is het allemaal kommer en kwel? Nee, de successen zijn er. Het opzetten van een XDS-register tussen ziekenhuizen voor het uitwisselen van patiëntgegevens maakt een einde aan de oude methode van het uitwisselen van DVD’s. Sommige ziekenhuizen delen een regionale infrastructuur voor uitwisseling van medische gegevens. Patiënten die in aanmerking komen voor een dotterbehandeling of een openhartoperatie kunnen door hun cardioloog sneller verwezen worden doordat klinische gegevens digitaal beschikbaar worden gesteld aan een ander ziekenhuis. Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker was tot voor kort een volledig analoog proces met mammogrammen in de vorm van een film en verslagen op papier. Inmiddels worden de digitale mammogrammen met het verslag van een cd in een PACS-systeem ingelezen. Met XDS worden de screeningsgegevens digitaal in een verwijsindex (registry) opgeslagen. Aangesloten ziekenhuizen kunnen deze beelden in origineel formaat inzien en implementeren in het PACS.  

Ook Meddex bedenkt oplossingen waarmee zorgverleners data pijnloos kunnen uitwisselen. Met dat verschil dat we ons als Meddex niet concentreren op één oplossing voor een enkele toepassing zoals veel softwareleveranciers maar juist een overall oplossing aanbieden. Ter vergelijking: sommige leveranciers komen naar de Connectathon en testen een enkel onderdeel. Wij voeren tijdens dezelfde Connectathon honderd testen uit. Net zoals het internet heeft IHE de potentie om te groeien met nieuwe onvoorziene toepassingen. Daar werken we als Meddex hard aan. Iedere dag weer.

 

TERUG NAAR OVERZICHT
Deel dit artikel

CONTACT

Kantoor Utrecht:
Rijnzathe 7
3454 PV Utrecht


Kantoor Den Haag:
Koninginnegracht 5
2514 AA Den Haag


Bereikbaarheid:
088 99 91 110
info@meddex.nl

NIEUWSBRIEF

© - Meddex