Meddex: medical data exchange

NL

19-03 - door Martijn Bakkers

IHE XDS is geen wondermiddel

Veel ziekenhuizen kopen het maar krijgen vervolgens niet de oplossing waar ze op hoopten. De implementatie van IHE XDS (als wereldwijde standaard voor de uitwisseling van medische gegevens) is een middel om een doel te bereiken. Niet het doel.

'Bij ons leeft het idee om XDS te gaan gebruiken om documenten te delen. We houden hier erg van standaarden. En als je het al hebt voor intern gebruik ben je meteen klaar om alles extern te gaan delen.' Deze oproep, afkomstig van een forum voor klinisch informatici, is illustratief voor de beeldvorming rond IHE XDS. Het lijkt een logische gedachte. Als IHE XDS de sleutel is waarmee je alle deuren open krijgt, laten we dan gewoon beginnen met een afdeling waar de behoefte aan het ontsluiten van informatie groot is. Bijvoorbeeld de afdeling radiologie. Dan rollen we het vandaar uit, net zolang tot iedere arts toegang heeft tot alle medische data. Maar IHE XDS is helaas geen sleutel. Je kunt het beter met een envelop vergelijken. In IHE XDS is afgesproken waar het venster zit, waar het adres staat en waar je de postzegel plakt, maar als de brief in het Russisch is geschreven, kun je hem nog steeds niet lezen. 

Weeffouten

Het enthousiasme van ICT-ers om met IHE XDS aan de slag te gaan is begrijpelijk. 'Dit is de toekomst', luidt de redenatie. Toch is die gedachtegang niet  vrij van risico's. Doordat het initiatief begint bij ICT zitten er al direct een paar weeffouten in het project. De eerste valkuil is het gebrek aan inbreng van de eindgebruiker. Hij staat vaak te ver af van het project. Zonder duidelijke gebruikersvraag ontbreekt het aan focus en oplossingsrichting. Stel, je wilt radiobeelden uitwisselen. Als je niet weet wie de ontvanger is, kun je niet toetsen of een oplossing werkt. Een tweede valkuil is de agenda van de ICT-leverancier die de XDS oplossing levert. ICT-ers laten zich teveel leiden door hun leverancier. In veel gevallen heeft een leverancier een XDS-oplossing toegespitst op een specifieke afdeling. Hij zal er op aansturen dat het project zich op zijn oplossing focust. In het beste geval heeft het ziekenhuis na afloop van het project een afdeling waar een XDS-oplossing draait. Misschien zelfs tot volle tevredenheid. Totdat de informatie gedeeld moet worden met andere systemen. Dan moeten er allerlei omslachtige handelingen uitgevoerd worden. Een eindgebruiker moet bijvoorbeeld beelden uit een ander systeem steeds eerst downloaden op zijn pc voordat ze geüpload kunnen worden. In de praktijk wordt het zo heel helder dat de afkorting XDS in je systeem niet betekent dat je de oplossing in huis hebt.

Zonde

Zo kun je in de loopgraven van een weerbarstig XDS-implementatieproject makkelijk de moed verliezen. 'Zie je wel, allemaal hype', denkt de cynisch geworden eindgebruiker. Zeker als er veel geld besteed is aan een oplossing die weinig heeft gebracht. Dat is zonde. IHE XDS is als standaard een belangrijke voorwaarde voor het veilig uitwisselen van medische data. Maar er is meer nodig. Je hebt een oplossing nodig die onafhankelijk werkt van bronsystemen. Waarbij de privacy van patiëntinformatie is gewaarborgd. Met oog voor het gebruikersperspectief. Een oplossing die niet alleen iedere brief in dezelfde envelop verstuurt, maar hem ook vertaalt als hij in het Russisch geschreven is. Die oplossing biedt Meddex. Nieuwsgierig geworden? We leggen je graag uit hoe het werkt.

TERUG NAAR OVERZICHT
Deel dit artikel

CONTACT

Kantoor Utrecht:
Rijnzathe 7
3454 PV Utrecht


Kantoor Den Haag:
Koninginnegracht 5
2514 AA Den Haag


Bereikbaarheid:
088 99 91 110
info@meddex.nl

NIEUWSBRIEF

© - Meddex